Hvilke saker gir fri rettshjelp

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike sakstyper forutsetter at du har inntekt og formue under visse grenser.
I noen tilfeller gjelder inntekts- og formuesbegrensninger for å kunne få innvilget fri rettshjelp, og oppkreves egenandel. Det er Staten som betaler for advokatens salær etter faste satser. I noen sakstyper er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Reglene er ganske kompliserte.

Eksempler på saker som kan gi fri rettshjelp:

 • Skilsmisse/separasjon mellom ektefeller
 • Oppløsning/samlivsbrudd av samboere
 • Samvær med barn
 • Barnefordeling
 • Barnebortføring
 • Erstatning ved personskade
 • Sagt opp på jobben/oppsigelse
 • Tiltalt for et straffbart forhold
 • Oppsigelse av bolig/oppsigelse av leieforhold eller leiekontrakt (kun leietager)
 • Klage på vedtak fra NAV (ikke sosialstønad)

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

Eksempel på saker som gir deg fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue

 • Utsatt for vold
 • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep, misbruk og sedelighetsforbrytelser
 • Mistenkt for juks på eksamen
 • Barnevernssaker etter vedtak er fattet

Unntaksvis også andre sakstyper, som etter fylkesmannens konkrete vurdering måtte anses å være av så stor personlig og velferdsmessig betydning at fri rettshjelp bør gis utenfor de prioriterte sakstypene.

Kontakt oss for mer informasjon:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Søk om fri rettshjelp

Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Søk her