Om fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning med gratis advokat.
Det er Staten som betaler for advokatens salær etter faste satser. I noen saker er det helt gratis, mens i andre saker er det en liten egenandel. I noen saker får du fri rettshjelp uansett hvor mye du har i inntekt og formue, mens i andre saker er det bare de med lav inntekt og formue som får fri rettshjelp. Reglene er ganske kompliserte. Osloadvokatene jobber mye med fri rettshjelp.

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp over hele Norge

Du kan til og med få fri rettshjelp hvis du bor i utlandet hvis saken har tilknytning til Norge. Du trenger heller ikke å være norsk for å få fri rettshjelp i Norge, hvis saken har tilknytning til Norge. Du får da bistand av advokat pr telefon eller via skype. Blir det en rettsak kan advokaten reise dit rettsaken holdes.

Etter forskrift om fri rettshjelp § 3-2 kan vi som advokater treffe et enkeltvedtak hvor vi innvilger deg fri rettshjelp. Det er altså advokaten som bestemmer om du skal få fri rettshjelp etter disse reglene.

Driftet av Osloadvokatene

Denne siden er opprettet og driftet av advokatfirmaet Osloadvokatene.

Søk om fri rettshjelp

Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Søk her