NAV – avslag på stønad og trygd, tilbakebetalingskrav?

Har du fått avslag på stønad og trygd fra NAV? Har NAV overprøvet legens vurdering? De gjør mange feil og det kan bety mye for deg.

  • Uføretrygd – ufør
  • AAP – arbeidsavklaringspenger – dagpenger
  • Tilbakebetalingskrav – krav fra NAV
  • Klage på vedtak
  • Trygd og trygdeavslag
  • Avslag på stønader
  • Saksbehandlingsfeil

Osloadvokatene hjelper deg og har advokater som er spesialister på NAVsaker. Har du fått et avslag fra NAV, kan Osloadvokatene sjekke om vedtaket er lovlig.

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

NAV og forvaltningsloven?

Osloadvokatene sjekker din mappe hos NAV for å se om alt har blitt gjort riktig. De må følge forvaltningsloven.

Husk at det som regel er en klagefrist som må overholdes. Ta raskt kontakt med Osloadvokatene om du har fått et avslag.

Kontakt Osloadvokatene:

Advokat Thomas Larsen
epost: thomas.larsen@advokat.no eller på telefon +47 45694228

eller

Advokat Lene Wallem
tlf +47 932 69 811 eller  epost på wallem@advokat.no

Fri rettshjelp

I NAVsaker, kan du ha rett til fri rettshjelp. Vi ordner skjemaer du må signere og søker om fri rettshjelp.
Hovedregelen i slike saker er at du vil få fri rettshjelp. Det påløper en egenandel på 1020,-.

Gå til forsiden og søk om fri rettshjelp

Vi anbefaler deg å kontakte advokat hos Osloadvokatene om du har fått avslag eller tilbakebetalingskrav.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Relevante saker:

Avslo søknad om uføretrygd for tidlig
Tilbakebetalingskrav
NAVs overprøving av legenes vurdering

Søk om fri rettshjelp

Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Søk her