Søk om fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes av advokater og autoriserte rettshjelpere, og betales helt eller delvis av Staten. Fyll ut skjemaet vårt for å få svar på om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling. Vi i Advokat.no er underlagt taushetsplikt.

Eksempler på saker som gir fri rettshjelp:

  • Skilsmisse mellom ektefeller
  • Oppløsning av samboerforhold
  • Utsatt for vold
  • Hjelp til å anmelde seksuelle overgrep
  • Sagt opp på jobben
  • Tiltalt for et straffbart forhold
  • Mistenkt for juks på eksamen
  • Erstatning ved personskade